Samfundsansvar

SAMFUNDSANSVAR

Newsec har en vision om at bidrage til et mere b?redygtigt samfund. Det g?r vi ved at tage et socialt, et milj?m?ssigt og et ?konomisk ansvar. Med udgangspunkt i vores v?rdigrundlag – ”passion for colleagues and clients” – tror vi p? t?t samarbejde, hvor vi sammen kan arbejde mere effektivt for b?redygtighed.

 

Vores vision for b?redygtighed

Newsec elsker byer og ?nsker derfor at bidrage til et mere b?redygtigt samfund, hvor vi som organisation, medarbejdere og samarbejdspartner tager ansvar.  Med udgangspunkt i vores v?rdigrundlag – ”passion for kolleger og kunder” – tror vi p? t?t samarbejde, hvor vi sammen kan arbejde mere effektivt for b?redygtighed. Gennem milj?m?ssigt, ?konomisk og socialt arbejde h?ber vi ikke kun p? at s?tte et positivt aftryk p? samfundet, men ogs? at inspirere andre.

Vores vision for b?redygtighed

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Det er Newsecs grundsyn, at alle mennesker har lige v?rdi. Vi v?rner derfor om et arbejdsklima pr?get af respekt og forst?else for andre mennesker.
Ud over at sikre medarbejdernes trivsel arbejder vi med samfundsindsatser, der giver synergi i vores forretning.

Mentor-programmer

Newsec har en r?kke mentorprogrammer p? tv?rs af vores forskellige markeder. Fra universitetsrelaterede praktikophold til initiativer rettet mod at styrkelse af teenageres selvv?rd. Alle med det form?l at dele vores professionelle oplevelser og forh?bentlig inspirere og bidrage til en positiv udvikling. Newsec arbejder ogs? aktivt med at integrere og ans?tte indvandrere gennem samarbejde med forskellige organisationer og skoler.

Whistleblower-ordning 

Vi str?ber efter at opfylde de h?jeste standarder for sikkerhed og etik blandt vores medarbejdere og tilbyder derfor et system til anonym indberetning af uregelm?ssigheder. For at lette whistleblowing kan medarbejdere bruge en ekstern rapporteringskanal til at indberette eksempelvis viden om bestikkelse, insiderbrud, diskrimination eller generelt uhensigtsm?ssig adf?rd.

Milj?m?ssigt ansvar 

I Newsec er vi opm?rksomme p? og respekterer naturens begr?nsninger og arbejder hele tiden p? at minimere vores milj?p?virkning og ressourceudnyttelse. Vi arbejder m?lrettet for at reducere energiforbruget og optimere de ejendomme, vi administrerer, ligesom vi sammen med vores kunder arbejder for at ?ndre adf?rd og v?lge b?redygtige materialer.

Selv de sm? ting er vigtige, s?som at kildesortere, erstatte rejser med videom?der, tilbyde medarbejdere cykler, elbiler eller kollektive billetter til transport til og fra m?der for at reducere vores milj?p?virkning.

Vi overholder g?ldende milj?lovgivning og andre krav og bruger m?lbare m?l, n?gletal og l?bende overv?gning til proaktivt og l?bende at forbedre vores milj?indsats.

?konomisk Ansvar

Med klar rapportering og ligefrem kommunikation har vi et transparent udgangspunkt for at opretholde langsigtede relationer med vores interessenter.
Alle Newsec-medarbejdere skal sammen arbejde for at skabe tillid til vores forretning og modvirke returkommission, bestikkelse og korruption. Newsec har klare interne retningslinjer for korruption for at sikre, at vi alle f?lger det samme etiske kompas.

Kontakt

Martin Bekker Bauer Communication Manager +45 45 26 01 97 / 26 15 50 52
广西快3