Persondatapolitik til ekstern brug i forbindelse med markedsføring

Alle mennesker har ret til beskyttelse af deres personoplysninger, og i Newsec Property Asset Management arbejder vi aktivt for at leve op til dette ansvar. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fort?ller dig, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med markedsf?ring, eksempelvis i forbindelse med direct mails, nyhedsbreve og annoncer.

Du kan ogs? kontakte Newsec Property Asset Management vedr?rende vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsf?ring ved at skrive til persondata@newsec.dk.

Personer som ikke er kunder hos Newsec Property Asset Management

S?fremt du ikke er kunde hos os, vil vi kun foretage markedsf?ring over for dig, hvis du har givet dit forudg?ende samtykke hertil. 

Du kan til enhver tid tr?kke dit samtykke til markedsf?ring tilbage ved skriftlig henvendelse til kontakt@newsec.dk.

Personer som er kunder hos Newsec Property Asset Management

I tilf?lde af at du er kunde hos os, kan vi foretage markedsf?ring af tilsvarende produkter over for dig, medmindre du har frabedt dig dette. 

Du kan til enhver tid frabede dig fremtidig markedsf?ring ved skriftlig henvendelse til kontakt@newsec.dk.

Behandling af personoplysninger

Til brug for markedsf?ring kan vi indsamle f?lgende personoplysninger om dig:

  • navn
  • stilling
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, men vi kan ogs? indsamle personoplysninger fra andre kilder, s?som offentlige registre eller din virksomheds eller forenings hjemmeside.

De p?g?ldende personoplysninger er n?dvendige for, at vi kan kommunikere med dig om Newsec Property Asset Managements produkter og ydelser, og hvis der sker ?ndringer heri, m? du derfor gerne orientere os herom. 

Vi vil v?re dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

  • Vi sletter dine personoplysninger, n?r vi vurderer, at vores markedsf?ring ikke l?ngere er relevant for dig, eller n?r du m?tte tr?kke dit samtykke til at modtage markedsf?ringsmateriale tilbage eller frabede dig fremtidig markedsf?ring.

Generelt om persondatabehandling

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil Newsec Property Asset Management overholde den til enhver tid g?ldende danske persondatalovgivning. 

Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil v?re begr?nset til det n?vnte form?l eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. S?fremt vi ?nsker at anvende dine personoplysninger til et andet form?l end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere dig herom og indhente dit samtykke p? forh?nd. Ved anonymisering af dine personoplysninger, s? du ikke l?ngere er identificeret eller identificerbar, kan vi dog anvende oplysningerne til andre form?l uden at orientere dig herom.

Vi har gennemf?rt tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedr?rende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, g? tabt, ?ndret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende f?r adgang eller kendskab til dem. I tilf?lde af sikkerhedsbrud vedr?rende dine personoplysninger, der kan resultere i en h?j risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, ?konomisk tab, tab af omd?mme eller anden v?sentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerheds-bruddet s? hurtigt som muligt.

Vi kan dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, som arbejder p? vores vegne med de beskrevne form?l, samt tilknyttede selskaber i Newsec-koncernen, som Newsec Property Asset Management er en del af. I s?-danne tilf?lde skal disse selskaber overholde vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav, og de m? ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os, til andre form?l. Vi kan ogs? dele dine personoplysninger, som en del af en f?lles transaktion, s?som en fusion eller salg af aktiver.

Vi overf?rer ikke personoplysninger til behandling uden for EU og E?S eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overf?rselsgrundlag, og i s? fald vil du modtage orientering herom forin-den overf?rslen.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 ?r, og s?fremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedr?rer en identificeret eller identificerbar person under 18 ?r, vil de p?g?l-dende oplysninger blive slettet. 

Den hurtige udvikling vedr?rende brugen af personoplysninger betyder, at ?ndringer i vores behandling af personoplysninger kan blive n?dvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ?ndre n?rv?rende politik.

Behandling af personoplysninger

Som en del af vores indsamling og behandling af dine personoplysninger har du en r?kke rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger og ret til at f? dine personoplysninger slet-tet. Rettighederne kan dog v?re begr?nsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser. 

For n?rmere oplysning om dine rettigheder, herunder anmodning om ud?velse heraf, kan vi henvise til:

Newsec Property Asset Managements politik vedr?rende registreredes rettigheder

广西快3