Den gode byggesag

Lad Newsec hjælpe jer med at bevare overblikket

En aftale med Newsec g?r jeres byggedr?mme til virkelighed. Vi er eksperter, n?r det g?lder om at bygge op og bygge om. Vi styrer jer godt og sikkert gennem hele byggefasen; fra sparring med foreningens bestyrelse i den indledende fase, over projektering, udbud og gennemf?relse, til den juridiske og ?konomiske styring af byggesagen. Vores r?dgivningsydelser i forbindelse med en byggesag er delt op i to dele: sikring af de byggetekniske forhold og sikring af de juridiske og ?konomiske forhold. Det s?rger Newsecs projektafdeling og foreningsadministration for. ?

Nye altaner, byfornyelsesprojekter eller facaderenovering? Newsec kan hj?lpe med det hele.

Newsec tilbyder alle vores foreninger et bredt udsnit af ydelser i forbindelse med byggeprojekter, herunder ogs? byfornyelsesprojekter. Et samarbejde med os vil sikre en professionel behandling af jeres byggesag ud fra et byggeteknisk, ?konomisk og juridisk perspektiv, s? I nemt kan bevare overblikket.

  • Projektering Vi udarbejder projektbeskrivelse og tidsplan.
  • Udførelse Vi udarbejder entreprisekontrakt, afholder byggemøder og står for afleveringsforretningen.
  • Opfølgning Vi hjælper med opfølgningen på byggesagen – herunder spørgsmål om finansiering, forsikringsforhold og ibrugtagningstilladelse.

Den gode byggesag i foreninger

G?r jeres forening med en dr?m om at bygge om, bygge til eller bevare jeres ejendom i god stand? Tag fat i Newsec fra starten. Vi styrer jer godt og sikker igennem hele byggesagen.

Vi har ekspertisen og tilbyder aftaler med alle de r?dgivningsydelser, der er n?dvendige, n?r foreningen skal gennemf?re en byggesag; fra sparring med foreningens bestyrelse i den indledende fase, over projektering, udbud og gennemf?relse, til den juridiske og ?konomiske styring af byggesagen. 

Her f?r du et overblik over hele forl?bet i en byggesag, der best?r af fire faser.

De 4 faser i aftalen 

Opstartsfasen

Vi arrangerer et opstartsm?de, hvor foreningen og den tekniske r?dgiver gennemg?r ?nsker og krav til projektet, samt det videre forl?b. Vi laver en registrering af bygningens eksisterende forhold, udformer en detaljeret finansieringsplan og giver foreningen ?konomisk r?dgivning. 

Projekteringsfasen

Byggesagsadministratoren s?rger for, at der sendes forel?bige varslinger af lejeforh?jelser ud. Derefter udarbejder vi den endelige projektbeskrivelse og tidsplan. N?r projektet har v?ret i udbud, v?lger den tekniske r?dgiver og foreningen en entrepren?r i f?llesskab. 

Udf?relsesfasen

Der indg?s kontrakt med en entrepren?r. Foreningen og byggesagsadministrator tegner de n?dvendige forsikringer og hjemtager midlertidig eller endelig finansiering af byggesagen. Byggearbejdet g?r i gang, og der afholdes byggem?der undervejs. N?r byggearbejdet er udf?rt, er det tid til at afholde afleveringsforretning. 

Opf?lgning

Den endelige finansiering skal p? plads, og varslingen af boligafgiften/ejerforeningsbidraget foretages. Byggesagsadministratoren tager sig af ?ndringer af forsikringsforhold og om der er s?gt byggetilladelse. Den tekniske r?dgiver s?rger for ibrugtagningstilladelsen. 

L?s mere om de fire faser i brochuren ’Den gode byggesag’ 

Se processerne

Brug for hjælp i din forening?

S? let er det at skifte til Newsec

Renovering af fredet ejendom

Newsec stod for både bygherrerådgivning og byggesagsadministration, da gårdfacaden, vinduer og tag skulle renoveres på ejerforeningen Vestersøhus.

Vil du vide mere?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jeg vil gerne kontaktes

Inge-Marie Holm Rud Gruppeleder/Salgsansvarlig +45 45 26 05 01
广西快3